• YouTube - Vạn Tích
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
TG_card.jpg

NEW ARRIVALS

Who are we?

Một đội ngũ trẻ đầy nhiệt huyết với mong muốn tạo ra 1 thế giới mới cho trẻ em.

Một thế giới thần thoại lịch sử Việt Nam một lần nữa được tái hiện lại qua những bộ đồ chơi mà Vạn Tích đem lại.

Van Tich is...

Contact Info

Hotline: 08-98-441-488

Email: vantich@toymaster.co

Address: 74-76, Road No. 1, Trung Son area,
Binh Hung Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City